Behovsdato – hvornår ønsker du, optimalt set, pladsen.
NB! Indtast dag barnet blev født (første 6 cifre af CPR nr.) – ikke hvornår næste fødselsdag skal holdes. Husk korrekt årstal. Er barnet endnu ikke født indsættes den forventede terminsdato.
Indsæt barnets primære adresse
Du kan finde vores privatlivspolitik her: https://www.boerneasyl.dk/privatlivspolitik/