Opdeling og normering

Opdeling og normering

I Rønne børneasyl er vi normeret til 60 børn.

Ca. 20 vuggestuebørn fordelt på to grupper, ællinger og haletudser med fem til seks faste voksne tilknyttet. 

I børnehaven er der tre aldersopdelte grupper, fiske gr. 1 og gr. 2 med de yngste børnehavebørn, med i gennemsnit 14 børn i hver gruppe og to voksne knyttet til hver. Svanegruppen er de ældste børnehavebørn, og der er omkring 16-18 børn og 3 voksne knyttet til gruppen.

Desuden er der indimellem praktikanter og studerende tilknyttet huset.